ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-161651

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:40:00 น.

รหัส : CO-BKK-173248

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:39:45 น.

รหัส : CO-BKK-153073

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:39:13 น.

รหัส : LA-BKK-7600

ที่ดิน

เขตทวีวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,950,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:38:56 น.

รหัส : CO-BKK-173247

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:38:50 น.

รหัส : CO-BKK-161653

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:38:41 น.

รหัส : CO-BKK-153282

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:37:56 น.

รหัส : CO-BKK-161655

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:37:24 น.

รหัส : CO-BKK-161657

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 34,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:36:16 น.

รหัส : CO-BKK-153287

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:35:07 น.

รหัส : CO-BKK-173246

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:34:51 น.

รหัส : CO-BKK-107092

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:34:34 น.

รหัส : CO-BKK-161667

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:33:47 น.

รหัส : CO-BKK-153289

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:33:44 น.

รหัส : CO-BKK-161872

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:32:34 น.

รหัส : CO-BKK-153292

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:32:24 น.

รหัส : CO-BKK-161875

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:31:22 น.

รหัส : CO-BKK-161880

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 27,900 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:30:13 น.

รหัส : CO-BKK-153297

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 599,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:29:45 น.

รหัส : CO-BKK-161883

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 06:29:00 น.