ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-172481

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:56:20 น.

รหัส : TH-BKK-82588

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 86,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:55:39 น.

รหัส : CO-BKK-172485

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:55:11 น.

รหัส : CO-BKK-82591

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:54:25 น.

รหัส : TH-BKK-82960

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 86,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:53:16 น.

รหัส : CO-BKK-86668

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:52:07 น.

รหัส : CO-BKK-173264

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:52:02 น.

รหัส : CO-BKK-173263

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:49:49 น.

รหัส : CO-BKK-87374

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:49:46 น.

รหัส : CO-BKK-88164

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 46,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:47:32 น.

รหัส : CO-BKK-88167

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:46:25 น.

รหัส : TH-BKK-89174

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:45:16 น.

รหัส : CO-BKK-89175

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 46,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:44:06 น.

รหัส : CO-BKK-91554

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 46,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:42:53 น.

รหัส : CO-BKK-92551

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:41:43 น.

รหัส : TH-BKK-94324

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:40:44 น.

รหัส : CO-BKK-173262

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:40:24 น.

รหัส : CO-BKK-94325

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:39:47 น.

รหัส : CO-BKK-94326

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:38:51 น.

รหัส : CO-BKK-96859

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ต.ค. 2561 07:37:53 น.