ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-KKN-163506

คอนโดมิเนียม

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,340,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 2561 08:01:09 น.

รหัส : LA-KKN-172466

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 18,590,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 2561 02:18:31 น.

รหัส : LA-KKN-172464

ที่ดิน

พล , ขอนแก่น

ราคา 46,400,000 บาท

พื้นที่ 210 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 2561 02:10:46 น.

รหัส : LA-KKN-172459

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ต.ค. 2561 02:02:57 น.

รหัส : HO-KKN-127429

บ้านเดี่ยว

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 14:32:09 น.

รหัส : HO-KKN-165801

บ้านเดี่ยว

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 10,300,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ต.ค. 2561 14:03:47 น.

รหัส : LA-KKN-145042

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 20:42:05 น.

รหัส : TC-KKN-148924

อาคารพาณิชย์

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 20:38:28 น.

รหัส : LA-KKN-171946

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2561 16:47:42 น.

รหัส : HO-KKN-171243

บ้านเดี่ยว

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 18:31:57 น.

รหัส : HO-KKN-171233

บ้านเดี่ยว

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 17:12:18 น.

รหัส : TC-KKN-168273

อาคารพาณิชย์

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:15:03 น.

รหัส : LA-KKN-168322

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,490,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:12:53 น.

รหัส : LA-KKN-168537

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:11:19 น.

รหัส : LA-KKN-168883

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:09:44 น.

รหัส : HO-KKN-168887

บ้านเดี่ยว

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:08:14 น.

รหัส : LA-KKN-169108

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 32,900,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ต.ค. 2561 13:06:27 น.

รหัส : TC-KKN-156469

อาคารพาณิชย์

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 22:40:20 น.

รหัส : LA-KKN-158345

ที่ดิน

บ้านฝาง , ขอนแก่น

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 3 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 22:37:42 น.

รหัส : LA-KKN-168114

ที่ดิน

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 575,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ต.ค. 2561 22:32:49 น.