ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-80116

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 19:17:30 น.

รหัส : LA-TRT-162781

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 07:58:04 น.

รหัส : LA-TRT-162772

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 07:51:35 น.

รหัส : LA-TRT-152427

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 03:20:30 น.

รหัส : LA-TRT-155022

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 23:44:21 น.

รหัส : LA-TRT-155032

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 23:43:54 น.

รหัส : LA-TRT-134158

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2561 11:44:59 น.

รหัส : LA-TRT-143155

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 15:57:38 น.

รหัส : LA-TRT-97312

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2561 22:36:41 น.

รหัส : LA-TRT-158420

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 18:36:18 น.

รหัส : LA-TRT-158413

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ย. 2561 18:29:46 น.

รหัส : LA-TRT-157479

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 17:02:24 น.

รหัส : LA-TRT-157419

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 16:09:40 น.

รหัส : LA-TRT-69922

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ย. 2561 15:23:03 น.

รหัส : LA-TRT-153439

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ย. 2561 13:55:20 น.

รหัส : HO-TRT-120754

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 15:52:03 น.

รหัส : HO-TRT-120915

บ้านเดี่ยว

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 17:42:34 น.

รหัส : LA-TRT-76135

ที่ดิน

คลองใหญ่ , ตราด

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ส.ค. 2561 23:18:51 น.

รหัส : HO-TRT-64651

บ้านเดี่ยว

เมืองตราด , ตราด

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 3 งาน 62900003 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ส.ค. 2561 19:40:07 น.

รหัส : LA-TRT-73788

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 2 งาน 111 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ส.ค. 2561 11:42:57 น.

1 2 3