ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TRT-15663

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2560 12:52:32 น.

รหัส : LA-TRT-29817

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2560 23:37:12 น.

รหัส : LA-TRT-25583

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2560 02:22:15 น.

รหัส : LA-TRT-17067

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 323,400,750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 ก.ค. 2560 14:53:38 น.

รหัส : LA-TRT-15388

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2560 01:00:26 น.

รหัส : LA-TRT-5579

ที่ดิน

บ่อไร่ , ตราด

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 28 มิ.ย. 2560 20:09:40 น.

รหัส : LA-TRT-1612

ที่ดิน

แหลมงอบ , ตราด

ราคา 255,000,000 บาท

พื้นที่ 37+ ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 มิ.ย. 2560 02:59:27 น.

รหัส : LA-TRT-3247

ที่ดิน

เกาะช้าง , ตราด

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2560 15:27:29 น.

รหัส : LA-TRT-3249

ที่ดิน

เกาะกูด , ตราด

ราคา 160,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 53 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2560 15:25:03 น.

1