ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CCO-30175

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ย. 2560 04:02:03 น.

รหัส : HO-CCO-30177

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ย. 2560 04:00:51 น.

รหัส : LA-CCO-2437

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 16:54:41 น.

รหัส : HO-CCO-4622

บ้านเดี่ยว

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 16:39:18 น.

รหัส : LA-CCO-2479

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 13:41:58 น.

รหัส : LA-CCO-2481

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 13:39:57 น.

รหัส : LA-CCO-4100

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 13:25:47 น.

รหัส : HO-CCO-8603

บ้านเดี่ยว

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 11:19:42 น.

รหัส : LA-CCO-10573

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 10:14:04 น.

รหัส : LA-CCO-11264

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 10:06:12 น.

รหัส : HO-CCO-12241

บ้านเดี่ยว

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 09:22:27 น.

รหัส : LA-CCO-21093

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2560 16:07:41 น.

รหัส : LA-CCO-45351

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 144,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 11 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2560 13:50:09 น.

รหัส : HO-CCO-11822

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 109 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2560 19:49:58 น.

รหัส : TC-CCO-1468

อาคารพาณิชย์

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2560 11:58:21 น.

รหัส : HO-CCO-1467

บ้านเดี่ยว

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 12,300,000 บาท

พื้นที่ 203 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 20 พ.ย. 2560 11:58:10 น.

รหัส : HO-CCO-42790

บ้านเดี่ยว

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 55.10 ตารางวา 150 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ย. 2560 02:30:20 น.

รหัส : HO-CCO-44156

บ้านเดี่ยว

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2560 22:19:36 น.

รหัส : LA-CCO-10865

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2560 18:45:26 น.

รหัส : LA-CCO-25308

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 45,130,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 1 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2560 18:19:42 น.

1 2 3 4 5 6 7