ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-52830

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 13:23:40 น.

รหัส : LA-NYK-49397

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 124,031,250 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 02:36:31 น.

รหัส : LA-NYK-68604

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2561 21:14:30 น.

รหัส : LA-NYK-68603

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 1 งาน 4 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2561 21:12:52 น.

รหัส : LA-NYK-67039

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.พ. 2561 00:37:03 น.

รหัส : LA-NYK-58007

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 9,380,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 18:32:01 น.

รหัส : LA-NYK-43360

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 13,600,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.พ. 2561 05:13:19 น.

รหัส : LA-NYK-54226

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.พ. 2561 03:42:22 น.

รหัส : LA-NYK-64907

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2561 16:38:04 น.

รหัส : LA-NYK-64905

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2561 16:30:36 น.

รหัส : LA-NYK-64903

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 7,577,625 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2561 16:23:03 น.

รหัส : LA-NYK-64901

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 10,773,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 3 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2561 16:14:50 น.

รหัส : HO-NYK-64899

บ้านเดี่ยว

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 83,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2561 16:07:34 น.

รหัส : LA-NYK-64787

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 6 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2561 04:21:34 น.

รหัส : LA-NYK-64786

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.พ. 2561 04:12:48 น.

รหัส : LA-NYK-63410

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,599,200 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2561 03:21:48 น.

รหัส : LA-NYK-62652

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 3 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.พ. 2561 00:09:05 น.

รหัส : LA-NYK-58566

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 8,700,000 บาท

พื้นที่ 34 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 00:36:23 น.

รหัส : LA-NYK-52487

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2561 09:10:15 น.

รหัส : LA-NYK-56767

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 1 งาน 129 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ม.ค. 2561 21:50:33 น.

1 2 3 4 5 6