ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-127352

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 9,380,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 18:40:24 น.

รหัส : LA-NYK-128580

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 9,380,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 18:33:26 น.

รหัส : LA-NYK-78974

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 17 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 14:23:19 น.

รหัส : LA-NYK-76116

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 14:23:15 น.

รหัส : LA-NYK-120467

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 220,000 บาท

พื้นที่ 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 14:23:12 น.

รหัส : HO-NYK-125924

บ้านเดี่ยว

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ค. 2561 10:40:07 น.

รหัส : LA-NYK-78362

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค. 2561 14:07:44 น.

รหัส : LA-NYK-125158

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ค. 2561 12:37:50 น.

รหัส : LA-NYK-117748

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 124,031,250 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2561 15:04:55 น.

รหัส : LA-NYK-49397

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 124,031,250 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 2 งาน 82 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2561 12:53:39 น.

รหัส : LA-NYK-85511

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 17:46:04 น.

รหัส : LA-NYK-85765

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 600 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 17:42:03 น.

รหัส : LA-NYK-85812

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 17:38:20 น.

รหัส : LA-NYK-103740

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 13:34:11 น.

รหัส : LA-NYK-103742

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 13:32:56 น.

รหัส : LA-NYK-106626

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ค. 2561 13:30:34 น.

รหัส : LA-NYK-52830

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ค. 2561 08:52:30 น.

รหัส : LA-NYK-120406

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 11ไร่ 1งานเศษ

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ค. 2561 20:03:49 น.

รหัส : LA-NYK-72812

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ค. 2561 11:48:11 น.

รหัส : LA-NYK-119641

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 23,560,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ค. 2561 20:05:31 น.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10