ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-SKW-136861

บ้านเดี่ยว

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 18:43:33 น.

รหัส : TC-SKW-159938

อาคารพาณิชย์

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 20:14:28 น.

รหัส : HO-SKW-159941

บ้านเดี่ยว

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 20:12:36 น.

รหัส : LA-SKW-146732

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 180,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:44:22 น.

รหัส : HO-SKW-162370

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 10:38:23 น.

รหัส : LA-SKW-150956

ที่ดิน

คลองหาด , สระแก้ว

ราคา 1,050,000 บาท

พื้นที่ 7ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ย. 2561 17:32:38 น.

รหัส : LA-SKW-153214

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 16:46:12 น.

รหัส : LA-SKW-153380

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 5,409,000 บาท

พื้นที่ 184 ตารางวา 3 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 16:45:05 น.

รหัส : LA-SKW-153508

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 16:44:00 น.

รหัส : LA-SKW-153831

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2561 16:42:50 น.

รหัส : LA-SKW-140395

ที่ดิน

วังน้ำเย็น , สระแก้ว

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 18:50:44 น.

รหัส : LA-SKW-156036

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2561 11:05:20 น.

รหัส : HO-SKW-153138

บ้านเดี่ยว

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 190 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2561 09:34:36 น.

รหัส : LA-SKW-153193

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2561 09:33:27 น.

รหัส : LA-SKW-153876

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 14:48:08 น.

รหัส : LA-SKW-70421

ที่ดิน

วัฒนานคร , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 3 งาน 80 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 16:34:24 น.

รหัส : LA-SKW-151767

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 42 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2561 15:53:26 น.

รหัส : LA-SKW-150809

ที่ดิน

เมืองสระแก้ว , สระแก้ว

ราคา 8,200,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 ส.ค. 2561 13:16:57 น.

รหัส : LA-SKW-150539

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 9,398,000 บาท

พื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 18.4 ตร.ว

อัพเดทล่าสุด 26 ส.ค. 2561 12:28:57 น.

รหัส : LA-SKW-140689

ที่ดิน

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ส.ค. 2561 12:21:30 น.

1 2 3 4 5