ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NSN-14820

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 03:26:45 น.

รหัส : LA-NSN-14824

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 105 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 03:25:08 น.

รหัส : LA-NSN-14828

ที่ดิน

พยุหะคีรี , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 03:23:57 น.

รหัส : LA-NSN-14831

ที่ดิน

ชุมตาบง , นครสวรรค์

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 378 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 03:22:56 น.

รหัส : LA-NSN-30549

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 00:08:44 น.

รหัส : LA-NSN-30552

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 105 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 00:08:05 น.

รหัส : LA-NSN-30553

ที่ดิน

พยุหะคีรี , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 00:07:27 น.

รหัส : LA-NSN-30554

ที่ดิน

ชุมตาบง , นครสวรรค์

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 378 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2560 00:06:47 น.

รหัส : LA-NSN-45072

ที่ดิน

ลาดยาว , นครสวรรค์

ราคา 5,790,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 3 งาน 57 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2560 19:29:08 น.

รหัส : LA-NSN-40606

ที่ดิน

ลาดยาว , นครสวรรค์

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 16.1.46

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2560 16:43:21 น.

รหัส : LA-NSN-43158

ที่ดิน

ชุมตาบง , นครสวรรค์

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 378 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2560 07:09:40 น.

รหัส : LA-NSN-43155

ที่ดิน

พยุหะคีรี , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2560 07:01:28 น.

รหัส : LA-NSN-43153

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 105 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2560 06:51:38 น.

รหัส : LA-NSN-43151

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2560 06:41:44 น.

รหัส : CO-NSN-28258

คอนโดมิเนียม

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2560 12:17:49 น.

รหัส : CO-NSN-28265

คอนโดมิเนียม

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2560 12:13:21 น.

รหัส : HO-NSN-28250

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2560 12:11:52 น.

รหัส : HO-NSN-28252

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2560 12:10:53 น.

รหัส : CO-NSN-29788

คอนโดมิเนียม

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ย. 2560 12:07:28 น.

รหัส : HO-NSN-19246

บ้านเดี่ยว

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 พ.ย. 2560 12:50:21 น.

1 2