ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NSN-62584

ที่ดิน

บรรพตพิสัย , นครสวรรค์

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2561 18:03:58 น.

รหัส : LA-NSN-40606

ที่ดิน

ลาดยาว , นครสวรรค์

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 16.1.46

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 15:48:07 น.

รหัส : LA-NSN-54038

ที่ดิน

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 13:00:49 น.

รหัส : TC-NSN-55653

อาคารพาณิชย์

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 7,200,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 12:57:09 น.

รหัส : LA-NSN-57148

ที่ดิน

บรรพตพิสัย , นครสวรรค์

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2561 12:23:30 น.

รหัส : LA-NSN-66929

ที่ดิน

ชุมตาบง , นครสวรรค์

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 378 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2561 11:04:06 น.

รหัส : LA-NSN-66927

ที่ดิน

พยุหะคีรี , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2561 10:57:56 น.

รหัส : LA-NSN-66924

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 105 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2561 10:51:18 น.

รหัส : LA-NSN-66921

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.พ. 2561 10:44:08 น.

รหัส : LA-NSN-14820

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 05:28:50 น.

รหัส : LA-NSN-14824

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 105 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 05:26:51 น.

รหัส : LA-NSN-14828

ที่ดิน

พยุหะคีรี , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 05:24:44 น.

รหัส : LA-NSN-14831

ที่ดิน

ชุมตาบง , นครสวรรค์

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 378 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2561 05:22:38 น.

รหัส : LA-NSN-63613

ที่ดิน

ชุมแสง , นครสวรรค์

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 56-2-97 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.พ. 2561 15:40:49 น.

รหัส : LA-NSN-61702

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ม.ค. 2561 06:08:30 น.

รหัส : LA-NSN-30549

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 70 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 22:26:36 น.

รหัส : LA-NSN-30552

ที่ดิน

ตากฟ้า , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 105 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 22:26:00 น.

รหัส : LA-NSN-30553

ที่ดิน

พยุหะคีรี , นครสวรรค์

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 22:25:25 น.

รหัส : LA-NSN-30554

ที่ดิน

ชุมตาบง , นครสวรรค์

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 378 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 22:24:52 น.

รหัส : CO-NSN-28258

คอนโดมิเนียม

เมืองนครสวรรค์ , นครสวรรค์

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 5 ม.ค. 2561 11:22:02 น.

1 2 3