ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-KPT-44408

ที่ดิน

คลองขลุง , กำแพงเพชร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2560 12:56:29 น.

รหัส : HO-KPT-44341

บ้านเดี่ยว

คลองขลุง , กำแพงเพชร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 1 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2560 09:53:15 น.

รหัส : LA-KPT-19889

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2560 02:49:09 น.

รหัส : LA-KPT-27807

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ย. 2560 03:28:23 น.

รหัส : LA-KPT-20953

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2560 04:16:25 น.

รหัส : LA-KPT-26626

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2560 04:15:20 น.

รหัส : LA-KPT-27037

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2560 04:13:44 น.

รหัส : LA-KPT-26611

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ย. 2560 08:15:49 น.

รหัส : LA-KPT-22916

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2560 11:52:46 น.

รหัส : LA-KPT-22463

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 2560 01:03:30 น.

รหัส : LA-KPT-21258

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2560 01:43:33 น.

รหัส : LA-KPT-7768

ที่ดิน

โกสัมพีนคร , กำแพงเพชร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.ค. 2560 03:20:26 น.

รหัส : LA-KPT-1745

ที่ดิน

เมืองกำแพงเพชร , กำแพงเพชร

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 57 ตร.ว.

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2560 12:52:15 น.

1