ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PLK-69046

ที่ดิน

วังทอง , พิษณุโลก

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 3 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2561 14:16:29 น.

รหัส : LA-PLK-69045

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2561 14:10:44 น.

รหัส : LA-PLK-69043

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 36,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2561 14:04:29 น.

รหัส : LA-PLK-69042

ที่ดิน

พรหมพิราม , พิษณุโลก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2561 13:58:32 น.

รหัส : LA-PLK-69041

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 509 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.พ. 2561 13:52:41 น.

รหัส : LA-PLK-68860

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 782 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 15:14:47 น.

รหัส : LA-PLK-68801

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 217 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 11:37:41 น.

รหัส : LA-PLK-68799

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 230 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 11:32:03 น.

รหัส : LA-PLK-68797

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 218 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 11:25:18 น.

รหัส : TC-PLK-30701

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:55:15 น.

รหัส : TC-PLK-30702

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:54:43 น.

รหัส : TC-PLK-30703

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:52:39 น.

รหัส : TC-PLK-31043

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:51:47 น.

รหัส : TC-PLK-31166

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:47:54 น.

รหัส : TC-PLK-32104

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:46:20 น.

รหัส : TC-PLK-37377

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:43:40 น.

รหัส : TC-PLK-39459

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:29:01 น.

รหัส : TC-PLK-39526

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.พ. 2561 00:12:50 น.

รหัส : TC-PLK-48220

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2561 23:42:32 น.

รหัส : TC-PLK-41326

อาคารพาณิชย์

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 2561 22:36:29 น.

1 2 3 4 5 6