ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PNA-82533

ที่ดิน

ท้ายเหมือง , พังงา

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 12:33:28 น.

รหัส : HT-PNA-74899

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 850,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 45 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2561 18:42:31 น.

รหัส : LA-PNA-36900

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 11ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 16:14:48 น.

รหัส : HT-PNA-37605

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2561 18:50:11 น.

รหัส : LA-PNA-59161

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ม.ค. 2561 02:45:11 น.

รหัส : LA-PNA-43391

ที่ดิน

เมืองพังงา , พังงา

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ม.ค. 2561 23:41:58 น.

รหัส : HT-PNA-30303

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ย. 2560 02:47:43 น.

รหัส : HT-PNA-45349

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2560 13:47:33 น.

รหัส : HT-PNA-39141

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 พ.ย. 2560 05:19:41 น.

รหัส : LA-PNA-35765

ที่ดิน

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 2 ไร่ 1งาน

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2560 08:27:22 น.

รหัส : HT-PNA-33249

โรงแรม รีสอร์ท

ตะกั่วทุ่ง , พังงา

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 2 ต.ค. 2560 19:39:40 น.

รหัส : LA-PNA-16095

ที่ดิน

ตะกั่วป่า , พังงา

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 3 งาน 65 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ส.ค. 2560 12:50:21 น.

รหัส : LA-PNA-3932

ที่ดิน

คุระบุรี , พังงา

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2560 03:26:42 น.

1